Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)
.
TELEFON: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start O nas

O nas

Polski Komitet Słowiański został powołany w 1998 roku na VII Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze, wraz z Komitetami Słowiańskimi innych Państw Słowiańskich i Międzynarodowym Komitetem Słowiańskim.

Celem Polskiego Komitetu Słowiańskiego jest rozwijanie idei słowiańskiej, wyrażającej się w dążeniu do przyjaźni, sojuszu i jedności wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich, w dążeniu do współpracy we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej. Komitet służy rozwijaniu wzajemnej wymiany informacji współpracujących organizacji krajowych i zagranicznych. Nawiązuje do idei I Zjazdu Wszechsłowiańskiego z 1848 roku w Pradze oraz realizuje postanowienia przyjęte na VII Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze w 1998 roku i na kolejnych Zjazdach.

Kierownictwo Polskiego Komitetu Słowiańskiego – podobnie jak kierownictwa pozostałych krajowych Komitetów Słowiańskich – wchodzi w skład Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego.