Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Polish Slavonic Committee

.
PHONE: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Publications Uszanujmy pamięć o żołnierzach...

Uszanujmy pamięć o żołnierzach...

Print PDF
There are no translations available.

Uszanujmy pamięć o żołnierzach walczących z nazistowskimi Niemcami

Warszawa, 15 sierpnia 2017 roku – w Święto Wojska Polskiego

W imię szacunku należnego żołnierzom walczącym w II wojnie światowej z nazistowskimi Niemcami, przeciwstawiamy się uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej tak zwanej ustawie dekomunizacyjnej nakazującej usunięcie pomników żołnierzy radzieckich.

Jest naszym moralnym obowiązkiem pamiętać, że walczący w sojuszu z Polską, Francją, Wielką Brytanią i USA żołnierze Związku Radzieckiego wyzwolili spod ludobójczej okupacji niemieckiej Polskę i kilka innych Krajów, ocalili Naród Polski i pozostałe Narody Słowiańskie od planowanej i przeprowadzanej zagłady. W wyzwalaniu Polski poległo ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz zostało wymordowanych przez Niemców około 700 tysięcy jeńców radzieckich. Żołnierze radzieccy wraz z żołnierzami polskimi wywalczyli wielkie zwycięstwo w maju 1945 roku, ocalili Europę i Świat przed niemiecko-nazistowskim szaleństwem. Wkład żołnierzy radzieckich w rozgromienie zagrażających ludzkości nazistowskich Niemiec wyniósł 75% wobec 25% wkładu żołnierzy wszystkich pozostałych Państw walczących w koalicji antyniemieckiej. Straty Związku Radzieckiego w ludziach wyniosły 27 milionów poległych i pomordowanych.

Tak wielce zasłużonych dla Polski i Świata żołnierzy radzieckich znieważa się, burząc ich pomniki świadczące o ich bohaterstwie i ofiarnej daninie krwi, o ich decydującym wkładzie w zwycięstwo. Ta zniewaga jest bardzo bolesna dla Rosjan otaczających wielką czcią żołnierzy poległych w walce z wrogiem. Taką samą czcią otaczamy poległych żołnierzy my – Polacy. Dlatego burzenie pomników żołnierzy radzieckich walczących w obronie własnej Ojczyzny i w obronie Polski jest gwałcącym zasady patriotyzmu i honoru haniebnym aktem zarówno antyrosyjskim, jak i antypolskim.

Do ochrony pomników radzieckich w Polsce oraz pomników polskich w Rosji zobowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, zawarta w dniu 22 lutego 1994 roku w Krakowie. Do ochrony radzieckich pomników zobowiązuje nas również patriotyzm i honor oraz zwykła ludzka przyzwoitość. Bierzmy przykład z Czech, Słowacji, Bułgarii, Krajów byłej Jugosławii oraz Austrii i Niemiec, gdzie pomniki żołnierzy radzieckich są otaczane należnym szacunkiem, a ich obecność w przestrzeni publicznej jest chroniona prawem. Usuwanie pomników żołnierzy radzieckich jest bezprawne, jest sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem, z moralnością i sprawiedliwością, które nakazują poszanowanie dla żołnierzy walczących z wrogiem.

W obliczu niezachodzącego w innych Krajach znieważania żołnierzy radzieckich i zacieraniu pamięci o ich ofiarnej walce i decydującym znaczeniu w II wojnie światowej, Polski Komitet Słowiański, Polska Wspólnota Narodowa, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej zwracają się z apelem o przeciwstawienie się burzeniu pomników żołnierzy radzieckich i polskich wyzwalających Polskę. Zwracamy się z tym ważnym dla Polski apelem do Prezydenta Polski, Sejmu Polski, Senatu Polski, Rządu Polski, Sądu Najwyższego, partii politycznych, stowarzyszeń społecznych, związków zawodowych, Kościoła Katolickiego, pozostałych Kościołów, wszystkich Polaków w Kraju i za granicą!
Polacy! Sprawą naszego honoru jest poszanowanie pomników żołnierzy radzieckich i polskich walczących i poległych w naszej obronie! Szanujmy te pomniki i tych żołnierzy, abyśmy sami byli szanowani!

Polski Komitet Słowiański
Polska Wspólnota Narodowa
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
Przewodniczący Bolesław Tejkowski