Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Польский Славянский Комитет

.
ТЕЛЕФОН: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Публикации

Поляки требуют суверенитета Польши

Печать PDF

Поляки требуют суверенитета Польши,безопасности и благосостояния

Варшава, декабрь 2016 года

На этом стремлении поляков правительство «Закона и Справедливости» выстроило для себя поддержку народных масс. Власть уверяет поляков, что она обеспечила Польше суверенитет, защищает ее и стремится обеспечить полякам безопасность и благосостояние, которые возможно только в условиях суверенитета.

Подробнее...
 

Полякам необходимо осознание...

Печать PDF

Полякам необходимо осознание истинного положения Польши

Варшава, июнь 2016 года

Это положение становится более понятным после последних президентских и парламентских выборов, прошедших в 2015 году, в связи с последствиями. к которым они привели. В выборах приняли участие около 50% имеющих право голоса. При такой низкой явке «Право и Справедливость» получило в свои руки законодательную и исполнительную власть голосами лишь 25% от имеющих право голосовать на выборах президента и голосами лишь 18% имеющих право голоса на выборах в Сейм и Сенат.

Подробнее...
 

Польша будет свободной, сильной, справедливой

Печать PDF

Prezentujemy materiał Polskiej Wspólnoty Narodowej...

Варшава май 2015 года

Польша будет свободной, сильной, справедливой, богатой
без НАТО и Европейского Союза
в союзе с Россией, со Славянским Миром

Катастрофическая ситуация Польши является результатом навязанных нам Западом 25 лет назад губительных глобалистических перемен. Они были запланированы в США, чтобы дать возможность Западу овладеть Польшей и другими государствами бывшего социалистического лагеря, чтобы противопоставить их России и разбить связывающую эти государства Славянскую общность.

Подробнее...
 

Zapomniany testament Prymasa Tysiąclecia

Печать PDF
There are no translations available.

Zapomniany testament Prymasa Tysiąclecia

Żyjemy w stanie jakby letargu. Wydaje się nam, że ukształtowane w wyniku II wojny światowej nasze granice są po wieczne czasy bezpieczne. Dobre samopoczucie kształtuje świadomość, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bo zapewnia nam dobrobyt, oraz NATO, bo chroni nas od zewnętrznych zagrożeń. II Rzeczypospolita miała w tym względzie zupełne inne odczucia. Zdawano sobie doskonale sprawę, że byt kraju, który po 123 latach nieobecności powrócił na mapę Europy, jest nadal zagrożony. Dlatego należy budować jego siłę ekonomiczną i militarną, która jest istotna w konfrontacji z agresywnymi sąsiadami. Równie dużą uwagę przykładano do patriotycznego wychowania pokolenia, które nie miało okazji poznać gorzkiego smaku niewoli.

Подробнее...
 

Gangsterska mentalność elit USA

Печать PDF
There are no translations available.

Prezentujemy materiał nadsłany do nas przes Pana Józefa Janowskiego...

Zbrodnicza pastuszo-gangsterska mentalność elit USA

Rozpętana na niesłychaną skalę (przez podporządkowane wielkiemu kapitałowi amerykańskiemu rządy i media) agresja propagandowa przeciwko Rosji w sposób jednoznaczny dowodzi, jakim groźnym bagnem moralnym są sitwy rządzące dziś światem zachodnim (z USA i Unią Europejską na czele). Rządy te złożone z niemoralnych osobników starają się przedstawiać Rosję jako niebezpiecznego agresora zagrażającego pokojowi światowemu, którego to pokoju rzekomo strzegą jak oka w głowie amerykańscy i unijni politycy.

Подробнее...
 


Страница 1 из 2