Popieramy decyzję władz Ukrainy

Print
There are no translations available.

Popieramy decyzję władz Ukrainy
Popieramy wolę Narodu Ukraińskiego

Demokratycznie wybrana najwyższa władza suwerennej Ukrainy podjęła prawomocną decyzję odrzucenia członkostwa Unii Europejskiej. Ta słuszna decyzja zgodna z wolą większości Narodu Ukraińskiego została podjęta w najżywotniejszym interesie całego Ukraińskiego Narodu, całej Słowiańskiej Ukrainy.

Popieramy tę mądrą decyzję naszych słowiańskich Braci-Ukraińców. Ta patriotyczna decyzja uchroniła Ukrainę przed zniewoleniem, demoralizacją, rabunkiem i kolonizacją ze strony kapitalistyczno-globalistycznego Zachodu. Decyzja ta udaremniła Zachodowi przeciwstawienie Ukrainy bratniej Rosji i Białorusi.

Taki imperialistyczny cel miała Unia Europejska wobec Ukrainy – zawłaszczyć i likwidować przemysł konkurencyjny dla Zachodu, zawłaszczyć bogate złoża surowców i urodzajny czarnoziem mogący wyżywić Narody Europy, zmniejszyć ukraińską produkcję i zamienić ukraiński Kraj w rynek zbytu zachodnich towarów, wywołać masowe bezrobocie i zmusić Ukraińców do opuszczania Ojczyzny i pracy na Zachodzie jako taniej wyzyskiwanej siły roboczej, osiedlać na ukraińskiej ziemi niemieckich i innych obcych kapitalistów jako właścicieli zrabowanych Ukraińcom fabryk i gospodarstw rolnych, wciągnąć Państwo Ukraińskie do agresywnego NATO i amerykańsko-niemieckimi bazami wojskowymi na granicy ukraińsko-rosyjskiej zagrozić Rosji i jej stolicy – Moskwie.

Do takiego upodlenia i upadku chciała Unia Europejska doprowadzić Ukrainę, do jakiego wcześniej doprowadziła Polskę i inne Państwa Słowiańskie. Ale mądrzy i patriotyczni Ukraińcy powiedzieli imperialistycznej Unii Europejskiej – Nie!

Nie uznając tej demokratycznej i patriotycznej decyzji Ukraińców, USA i Unia Europejska, a zwłaszcza panujące Niemcy i zniewolona Polska uruchomiły swoje media, pieniądze i agentury dla wywołania w Kijowie serii demonstracji mających na celu zmianę ukraińskiej władzy i zjednoczenie Ukrainy z Zachodem. Ta agresywna amerykańsko-unijna ingerencja w wewnętrzne sprawy suwerennej Ukrainy jest – po próbie napadu na Syrię – kolejnym dowodem haniebnego postępowania USA i Unii Europejskiej, które pod hasłami wolności, demokracji i praw człowieka dążą do ujarzmienia Krajów Europy i Świata.

Znając na przykładzie niszczonej Polski prawdziwe zamiary Unii Europejskiej wobec Ukrainy, potępiamy awanturniczą ingerencję Zachodu w wewnętrzne sprawy suwerennej, demokratycznej Ukrainy. Potępiamy władze i media USA i Unii Europejskiej, Niemiec i Polski, które solidaryzując się z faszystowskimi środowiskami spod znaku ludobójczego OUN-UPA nawołują do obalenia legalnej władzy Ukrainy i wcielenia jej do Unii Europejskiej. Będące na usługach USA, Izraela i Niemiec media w Polsce nie ukrywają, że Ukraina jest potrzebna Zachodowi przeciwko Rosji, jest potrzebna Zachodowi ze względu na swoje bogate surowce i urodzajny czarnoziem. Media bezczelnie wołają, że włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO wymaga zasilenia prozachodniej opozycji ukraińskiej oraz jej pomocników z Polski i innych zniewolonych Krajów dziesiątkami milionów dolarów, które muszą dać Niemcy i USA.

Zachodnia agentura, zachodnie media i pieniądze, inspirowane i kierowane oraz opłacane przez Zachód agresywne kijowskie demonstracje nie zawrócą Ukrainy ze słusznie obranej drogi prowadzącej do wolności i dobrobytu, do wzajemnie najkorzystniejszego sojuszu z bratnią Rosją i Białorusią.

My-Polacy szczególnie cieszymy się z odrzucenia przez Ukrainę Unii Europejskiej. Ta historyczna, dalekowzroczna decyzja czyni wolnym i mocnym bratni Naród Ukraiński oraz przybliża czas uwolnienia się Polski z niewoli Unii Europejskiej i NATO, odzyskania przez Polskę suwerenności i tego, co Zachód Narodowi Polskiemu zrabował.

Życzymy Ukrainie wszechstronnego postępu, dobrobytu duchowego i materialnego w bratnim słowiańskim sojuszu z Rosją i Białorusią

Niechaj Nowy Rok 2014 będzie dla Ukrainy najpomyślniejszy w jej pokojowym rozwoju!

 

Warszawa, grudzień 2013 rok

Polski Komitet Słowiański - Przewodniczący Bolesław Tejkowski