Popieramy decyzję władz Ukrainy

Drukuj

Popieramy decyzję władz Ukrainy
Popieramy wolę Narodu Ukraińskiego

Demokratycznie wybrana najwyższa władza suwerennej Ukrainy podjęła prawomocną decyzję odrzucenia członkostwa Unii Europejskiej. Ta słuszna decyzja zgodna z wolą większości Narodu Ukraińskiego została podjęta w najżywotniejszym interesie całego Ukraińskiego Narodu, całej Słowiańskiej Ukrainy.

Popieramy tę mądrą decyzję naszych słowiańskich Braci-Ukraińców. Ta patriotyczna decyzja uchroniła Ukrainę przed zniewoleniem, demoralizacją, rabunkiem i kolonizacją ze strony kapitalistyczno-globalistycznego Zachodu. Decyzja ta udaremniła Zachodowi przeciwstawienie Ukrainy bratniej Rosji i Białorusi.

Taki imperialistyczny cel miała Unia Europejska wobec Ukrainy – zawłaszczyć i likwidować przemysł konkurencyjny dla Zachodu, zawłaszczyć bogate złoża surowców i urodzajny czarnoziem mogący wyżywić Narody Europy, zmniejszyć ukraińską produkcję i zamienić ukraiński Kraj w rynek zbytu zachodnich towarów, wywołać masowe bezrobocie i zmusić Ukraińców do opuszczania Ojczyzny i pracy na Zachodzie jako taniej wyzyskiwanej siły roboczej, osiedlać na ukraińskiej ziemi niemieckich i innych obcych kapitalistów jako właścicieli zrabowanych Ukraińcom fabryk i gospodarstw rolnych, wciągnąć Państwo Ukraińskie do agresywnego NATO i amerykańsko-niemieckimi bazami wojskowymi na granicy ukraińsko-rosyjskiej zagrozić Rosji i jej stolicy – Moskwie.

Do takiego upodlenia i upadku chciała Unia Europejska doprowadzić Ukrainę, do jakiego wcześniej doprowadziła Polskę i inne Państwa Słowiańskie. Ale mądrzy i patriotyczni Ukraińcy powiedzieli imperialistycznej Unii Europejskiej – Nie!

Nie uznając tej demokratycznej i patriotycznej decyzji Ukraińców, USA i Unia Europejska, a zwłaszcza panujące Niemcy i zniewolona Polska uruchomiły swoje media, pieniądze i agentury dla wywołania w Kijowie serii demonstracji mających na celu zmianę ukraińskiej władzy i zjednoczenie Ukrainy z Zachodem. Ta agresywna amerykańsko-unijna ingerencja w wewnętrzne sprawy suwerennej Ukrainy jest – po próbie napadu na Syrię – kolejnym dowodem haniebnego postępowania USA i Unii Europejskiej, które pod hasłami wolności, demokracji i praw człowieka dążą do ujarzmienia Krajów Europy i Świata.

Znając na przykładzie niszczonej Polski prawdziwe zamiary Unii Europejskiej wobec Ukrainy, potępiamy awanturniczą ingerencję Zachodu w wewnętrzne sprawy suwerennej, demokratycznej Ukrainy. Potępiamy władze i media USA i Unii Europejskiej, Niemiec i Polski, które solidaryzując się z faszystowskimi środowiskami spod znaku ludobójczego OUN-UPA nawołują do obalenia legalnej władzy Ukrainy i wcielenia jej do Unii Europejskiej. Będące na usługach USA, Izraela i Niemiec media w Polsce nie ukrywają, że Ukraina jest potrzebna Zachodowi przeciwko Rosji, jest potrzebna Zachodowi ze względu na swoje bogate surowce i urodzajny czarnoziem. Media bezczelnie wołają, że włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO wymaga zasilenia prozachodniej opozycji ukraińskiej oraz jej pomocników z Polski i innych zniewolonych Krajów dziesiątkami milionów dolarów, które muszą dać Niemcy i USA.

Zachodnia agentura, zachodnie media i pieniądze, inspirowane i kierowane oraz opłacane przez Zachód agresywne kijowskie demonstracje nie zawrócą Ukrainy ze słusznie obranej drogi prowadzącej do wolności i dobrobytu, do wzajemnie najkorzystniejszego sojuszu z bratnią Rosją i Białorusią.

My-Polacy szczególnie cieszymy się z odrzucenia przez Ukrainę Unii Europejskiej. Ta historyczna, dalekowzroczna decyzja czyni wolnym i mocnym bratni Naród Ukraiński oraz przybliża czas uwolnienia się Polski z niewoli Unii Europejskiej i NATO, odzyskania przez Polskę suwerenności i tego, co Zachód Narodowi Polskiemu zrabował.

Życzymy Ukrainie wszechstronnego postępu, dobrobytu duchowego i materialnego w bratnim słowiańskim sojuszu z Rosją i Białorusią

Niechaj Nowy Rok 2014 będzie dla Ukrainy najpomyślniejszy w jej pokojowym rozwoju!

 

Warszawa, grudzień 2013 rok

Polski Komitet Słowiański - Przewodniczący Bolesław Tejkowski